טוען

 

תכנית מתאר שגב שלום

תכנית מתאר כיכר סדום

תכניות מתאר

בינוי ערים

יוני 11, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: סדום, שגב שלום
המזמין: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה.

נגישות