טוען

שדירת האוכל קקל

שימור

יוני 28, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: עיר עתיקה באר שבע, רח' קק''ל
המזמין: עיריית באר שבע

נגישות