טוען

תכנית בינוי

קרית חינוך אשכול

מבני ציבור

יוני 12, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: מועצה איזורית אשכול
המזמין: מועצה איזורית אשכול
היקף במ"ר/מס' יחידות: 8000 מ"ר

נגישות