טוען

מתנ”ס חרדי ירוחם

מתנ”ס רובע נוי באר שבע

לונדע נחל עשן באר שבע

מתנ”ס לב לנוי באר שבע

מתנ”ס לקיה

מתנ”ס רהט

מתנסי”ם

מבני ציבור

יוני 12, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: באר שבע, רהט, לקיה
המזמין: רשויות מקומיות
היקף במ''ר/מס' יחידות: 500-2800 מ''ר

נגישות