טוען

בית אביסרור באר שבע

בית האחים אוזן באר שבע עיר עתיקה

בית הוז באר שבע

בית יהב עומר

בית נועם באר שבע

בית פריסמה באר שבע

דימונה י.ח דמרי

ההוצאה לפועל חברת מבנה באר שבע

סיטי אשדוד י ח דמרי

סיטי אשדוד י ח דמרי

ראש טוב עומר

רסקו סיטי באר שבע

משרדים

מסחר, בידור, מלונות, משרדים, תעשיה ותחבורה

יוני 28, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

הפרויקט: מבני משרדים ותעשיה עתירת ידע שונים
מיקום: באר שבע, אשדוד ,עומר, דימונה
המזמין: פרטיים

נגישות