טוען

מחלקה לבטחון מתוגבר מרכז לבריאות הנפש באר שבע

מוסדות בריאות

יוני 28, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: באר שבע.
המזמין: משרד הבריאות
היקף במ''ר/מס' יחידות: 2500 מ''ר

נגישות