טוען

מגדלי סוקולוב

מגורים

יוני 27, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: באר שבע
המזמין: י.ח. דמרי
מס' יח"ד/מ"ר: 196 יח"ד, 1000 מ"ר מסחר

נגישות