טוען

חדר הנצחה עומר

בית יד לבנים דימונה

מבני הנצחה

מבני ציבור

יוני 12, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: בית יד לבנים- דימונה,
חדר - הנצחה עומר
המזמין: רשויות מקומיות

נגישות