טוען

מבנה מועצה מקומית חורה

מבני ציבור תחרויות

יולי 12, 2020

קטגוריה: מבני ציבור
הפרויקט: מבנה מ.מ. חורה
מיקום: חורה.
המזמין: מ.מ. חורה
היקף במ"ר: 3300 מ"ר
זכייה מקום 1 בתחרות

נגישות