טוען

 

בית תרבות לסטודנטים

מבני ציבור

יוני 12, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון
המזמין: אוניברסיטת בן גוריון
היקף במ''ר/מס' יחידות:  3200 מ''ר

נגישות