טוען

בית המחול

שימור

יוני 28, 2017

רשימת פרויקטים לקטגוריה זו

מיקום: עיר עתיקה באר שבע, מתחם ורד
המזמין: עיריית באר שבע

נגישות